Do’s & Don’ts i testamenter

Der er desværre mange testamenter med fejl i, og det er ingen garanti, at testamentet er udarbejdet af en advokat. Selv rutinerede advokater laver fejl!

Vi har i nedenstående samlet de typiske fejl i forskellige typer testamenter, blandt andet børnetestamente, fejl som kan have alvorlige konsekvenser for arvinger.

  1. Tilbagekald esisterende testamente: Sørg altid for at tilbagekalde eksisterende testamenter, når der oprettes et nyt. Det er som hovedregel altid en god idé, kun at have et testamente.
  1. Uskiftet bo: Mange glemmer betydningen af, at sidde i uskiftet bo efter førstafdøde ægtefælle. Lad os lige slå det fast, længstlevende kan ikke disponere over første afdødes halvdel af det uskiftede bo.
  1. Tvangsarvinger kan ikke gøres arveløse: Hvis du f.eks. har to børn, er det ikke muligt at gøre den ene arveløs. Det er muligt at minimere arven til det ene barn, så denne kun modtager sin tvangsarv, men det skal tydeligt fremgå af testamentet.
  1. Seneste arvelov.Arveloven blev ændret i 2008, så er testamentet fra før denne tid bør du enten oprette et nyt og tilbagekalde det gamle testamente eller rette det gamle testamente til i forhold til gældende retspraksis.
  1. Manglende fremtidssikring af børn.Det er vigtigt at have styr på, hvordan dine børn skal arve. Hvad skal der f.eks. ske, hvis længstlevende finder ny partner og senere ønsker at indgå et nyt ægteskab eller får flere børn? Det er altid en god idé at oprette et børnetestamente.
  1. Dødsrækkefølgen. Hvis en ægtefælle har særbørn, bør der være taget stilling til, om børnene skal arve straks eller skal vente på, at længstlevende går bort, gifter sig igen eller noget helt tredje. I de fleste forhold er det af stor betydning, hvem der går bort først, hvorfor der kan være behov for at sikre hinanden på forskellig vis. Man kan fx lave en bestemmelse om, at særbarnet skal arve mindst muligt ved forældrens død og hvad denne skal eller ikke skal arve når længstlevende går bort.
  1. Særeje. Testamentet foreskriver, at arven skal være særeje. Mange vælger at sikre børnnenes arv, så arven bliver i familien. Flere vælger en uhensigtsmæssig form for særeje, der slet ikke sikrer deres sidste vilje, hvilket resulterer i, at svigerbarnet alligevel modtager arv på den ene eller anden måde. Husk derfor at præcisere, hvilken type særeje der ønskes, og om særejet skal kunne ophæves og i så fald på hvilke vilkår!
  1. Skal testamentet kunne ændres? Der mangler bestemmelser for, om længstlevende skal kunne ændre i testamentet. Sørg altid for at være tydelig omkring, hvilke beføjelser længstlevende skal have i forhold til at kunne ændre i et fælles testamente. Flere tror fejlagtigt, at det er familiens bedste interesse at udarbejde et uigenkaldeligt testamente, så der senere ikke kan ændres, med mindre begge parter er enige.

Når du bruger Sikkerarv.dk til at oprette et testamente, gør vi meget ud af at du SKAL tage stilling til alle punkter og sørger for, at du netop tvinges til at tage højde for ovenstående faldgruber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *